HOLISTYCZNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI

Z mojej praktyki wynika, że jedna metoda na jednym poziomie pracy z ludzkim umysłem nie do końca przynosi oczekiwane rezultaty. Dlatego, że każda z metod na każdym poziomie ma swoje ograniczenia. Każda w innym zakresie. Znacznie większe efekty osiągamy poprzez Holistyczne podejście do człowieka. W ten sposób tworzymy synergiczną całość.

Człowiek działa na wielu poziomach i właśnie odwołanie się do nich, dogłębna ich analiza – daje najwyższą skuteczność w pracy nad daną jednostką czy grupą. Dlatego Holistyczny Rozwój Osobowości (HRO), zawiera w sobie wiele strategii, które oddziałują wzajemnie na siebie na wszystkich poziomach co sprawia, że spójnie i holistycznie doświadczamy namacalnie zmiany w nas samych – co nazywa się Transpozycja Osobowości.

Na temat zalet, skuteczności i efektywności HRO można by długo mówić ale najlepiej jest tego doświadczyć. Łącznie zrobiło to już ok. 10 tyś osób w kraju, zarówno na szkoleniach grupowych jak i indywidualnych.

Holistyczny Rozwój Osobowości został stworzony przez Grzegorza Cieślika po wnikliwej obserwacji innych dziedzin rozwoju, w których skuteczność była dość niska. Tak więc wprowadzając HRO w pracę z emocjami czy myślami otrzymujemy większe zrozumienie procesu, jego przyczyn czy skutków. Niejednokrotnie osoby zmagające się z problemami od wielu lat ( również korzystając w tym czasie z jakiejś zewnętrznej pomocy ) znajdowały rozwiązanie dopiero po zetknięciu się z HRO.

Wspaniałe narzędzie, które naturalnie polepsza jakość życia jest w zasięgu Twojej ręki. Wybierz konsultacje indywidualne lub grupowe i dokonaj zmian na jakie czekasz. Pamiętaj, że „czas” nigdy nie czeka…

KONTAKT

Grzegorz Cieślik

Tel: +48 517-466-131

Mail: grzegorzcieslik@vp.pl